RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HOTEL INES Sp. z o.o. z siedzibą w 39-120 Sędziszów Młp. ul Wesoła adres e-mail: recepcja@hotelines.pl
  • Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży usług, jako podstawa do ochrony i dochodzenia roszczeń oraz w celach statystycznych.
  • Podstawę prawną stanowi konieczność przetwarzana danych do wykonania umowy oraz prawnie uzasadniony interes administratora. 
  • Dane będą przetwarzane w celach dodatkowych (np. wysyłanie ofert specjalnych i informacji na temat wydarzeń i promocji) jeśli została wyrażona na to zgoda.
  • Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, poza uprawnionymi podmiotami publicznymi.
  • Dane przechowywane będą przez okres zgodny z wymaganiami ustawy.
  • Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania  oraz usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania o ile dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
  • Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
  • Ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w celach dodatkowych.